fbpx

PIT: Jak rozliczyć stratę z giełdy w rozliczeniu rocznym?

Gdy rozważamy podatek od giełdy, musimy pamiętać, że polskiego Urzędu Skarbowego nie obchodzi bowiem to, ile zarobiliśmy w walucie obcej, zaś to, ile ten zarobek wyniósł w złotówce, biorąc pod uwagę kursy z dni obydwu transakcji (kupna i sprzedaży) osobno. W przykładzie weźmiemy pod uwagę także drugą, jeszcze bardziej zyskowną transakcję na papierach GE, która przyniosła nam 1000 dolarów zysku. Podatnik nie musi korygować obliczonych w trakcie roku zaliczek, w których uwzględniona została strata z lat ubiegłych, nawet jeżeli w rozliczeniu rocznym uzyska stratę.

Jeżeli podatnik w deklaracji rocznej wykaże stratę podatkową, jej rozliczenie może nastąpić przez pięć kolejnych lat. Jeśli po tym czasie podatnik nadal nie rozliczy straty, część której nie ujął dotychczas nie będzie już w przyszłości mogła zostać odliczona w zeznaniu za lata następne. Ponadto, o ile podatnik rozlicza się rocznie, a w jednym miesiącu występuje strata, a w drugim dochód – rozlicza się stratę na bieżąco (podatek opłaca się bowiem w stosunku rocznym i taka miesięczna strata wpłynie na zaliczki za okres następny). Nie oznacza to jeszcze, że miesięczną „stratę” musi wykazywać na deklaracji rocznej.

  • O stracie mówimy w sytuacji, gdy w danym roku podatkowym suma kosztów uzyskania przychodów przewyższa sumę uzyskanych przychodów.
  • Mało kto wie, że dotyczy to dywidend ze wszystkich zagranicznych spółek i ETF-ów, które są notowane na polskiej giełdzie, a więc warto się tego nauczyć i sprawdzić, czy przypadkiem nie znajdujemy się w posiadaniu takich papierów.
  • Dodajmy, że na takiej samej zasadzie w roku podatkowym podatnik rozlicza poniesione koszty uzyskania – tylko w ramach źródła przychodów.

Jako że otrzymaliśmy z ETF-a IEDY oraz spółki General Electric dywidendy w kwotach brutto to będzie je należało teraz własnoręcznie zadeklarować i rozliczyć w formularzu PIT-38. Tu jest pewna komplikacja, bo w zależności od księgowania transakcji będzie to albo dzień poprzedzający transakcje (d-1), albo dzień po niej następujący (d+1) w przypadku, gdy dany broker i krajowy depozyt księgują papiery dwa dni po transakcji. Transakcje te znajdziemy w archiwalnej tabeli kursów średnich NBP.

Rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych – jak wykonać?

Czy straty z lat ubiegłych można odliczać w kolejnych latach, gdy podatnik osiągnie już zyski? Szczególnie ciekawy i często pomijany w kontekście dywidend jest przypadek „polskie konto, polska giełda, ale zagraniczna spółka”. Niewielu wie, że dywidenda wypłacana przez zagraniczną spółkę lub zagranicznego ETF-a notowanego na GPW nie jest rozliczana według polskiego prawa podatkowego. Oznacza to, że wymagane będzie rozliczenie podatku rozpocznij handel i inwestowanie, aby uzyskać zysk od takiej dywidendy własnoręcznie, czego niewykonanie jest częstym błędem nawet bardzo doświadczonych inwestorów, którzy zakładają, że dywidendy z polskiej giełdy są zawsze rozliczane automatycznie. Ale „nie samą dywidendą człowiek żyje”, więc w pozostałych przykładach rozliczymy także transakcje kupna i sprzedaży, a właściwie transakcje sprzedaży, bo to właśnie ona generuje obowiązek podatkowy (zysk) lub rozliczeniowy (strata).

  • Pan Marcin poniósł w 2016 roku stratę w wysokości 5000 zł.
  • Stratę można odliczyć w roku podatkowym, w którym wystąpił dochód do opodatkowania z tego samego źródła przychodu, z
    którego w roku (latach) ubiegłym została poniesiona strata.
  • W składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym zeznaniu podatkowym PIT-38.
  • Jedną z najważniejszych zasad odliczania straty z lat ubiegłych jest fakt, iż może ona pomniejszać tylko dochody z tego samego źródła.

W celu uproszczenia przykładu zakładam, że Lynx nie pobrał od tej transakcji żadnej prowizji, ale gdyby była ona pobrana, to należałoby jej wysokość przeliczoną na złote po kursie d-1 (lub d+1) dodać do kosztów uzyskania przychodu. Pozostaje nam uwzględnienie obydwu transakcji na giełdach zagranicznych w głównej części formularza PIT-38. Wracamy do części C tego dokumentu, gdzie do wpisanych wcześniej wyników z handlu na giełdzie polskiej, dodamy teraz wynik z transakcji na giełdach zagranicznych. Strat z giełdy nie odlicza się bowiem od bądź w gotowości dla cpi i banków centralnych swoich dochodów z pracy, jednak – jak później przeczytasz – można ich „użyć” do obniżenia swojej bazy do opodatkowania inwestycji w kolejnych latach inwestowania. W następnych kilku akapitach omówię podstawy dotyczące PIT-8C, które przydadzą się w zrozumieniu głównej części wpisu, w której krok po kroku wypełnimy PIT-38 dla konkretnych transakcjach na kilku światowych giełdach. Warto przy tym pamiętać, że odliczenie poniesionej straty może nastąpić tylko w ramach tego samego źródła przychodu, którym w tym przypadku są kapitały pieniężne.

Maksymalna kwota obniżenia dochodu o stratę wynikającą z … Dopiero nadwyżka tej kwoty jest rozliczana na zasadach uwzględniających odliczenie maksymalnie 50% straty w jednym roku. To oznacza, że jeśli uzyskujesz dostatecznie wysokie dochody z tego samego źródła, z którego poniesiona była strata, a strata przekracza 5 mln zł – pełnego jej odliczenia dokonasz najszybciej w ciągu dwóch lat podatkowych. Wielu przedsiębiorców na początku prowadzenia firmy, czy to w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy w formie spółki (na przykład cywilnej), nie osiąga zysków, a wykazuje stratę. Sytuacja taka może mieć miejsce parę miesięcy, a nawet parę lat.

Najem prywatny a strata

Jeśli nie wypracuje odliczenie będzie możliwe jeszcze w 2023 roku. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stratę poniesioną w danym roku, można rozliczyć w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Istotne jest, iż stratę taką można rozliczyć dopiero na podstawie złożonego zeznania rocznego.

Powinieneś tego dokonać, stosując metodę FIFO (Ang. First In, First Out), zakładając, że sprzedałeś „te pierwsze, wcześniej kupione” 500 akcji z 1000, które posiadałeś na rachunku. Podatek Belki jest pobierany przez państwo polskie od 2004 roku, redukując co roku nasz zysk z inwestycji na rynkach kapitałowych o 19%. Większość rozwiniętych krajów świata obciąża swoich obywateli podobnym podatkiem, ale warto wspomnieć, że istnieją też chlubne wyjątki, które go (jeszcze) nie wprowadziły. Jeśli podatki mogą mieć jakieś plusy, to zaletą podatku Belki jest jego prostota wynikająca z jednakowej stawki, niezależnie od wysokości rocznego dochodu z giełdy. W celu rozliczenia straty z lat ubiegłych w systemie wfirma.pl wystarczy przejść do zakładki USTAWIENIA, a następnie w tabeli PODATKI kliknąć w pozycję PODATEK DOCHODOWY. Wówczas wprowadzona strata będzie automatycznie uwzględniana w zaliczkach na podatek dochodowy.

Co znajdziesz w formularzu PIT-8C?

Pamiętaj, że powyższe kroki są ogólnym przykładem i mogą się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności. Zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub ekspertem ds. Finansowych, aby upewnić się, że rozliczamy straty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czytelnik chce się dowiedzieć, w jakiej
wysokości może rozliczyć straty z lat poprzednich.

PIT-8C jest kwestią, o jakiej musimy koniecznie pamiętać, gdy zastanawiamy się, jak rozliczyć podatek giełdowy. Stanowi on podstawę do wypełnienia PIT-38, na którego bazie obliczysz należny podatek Belki za dany rok i rozliczysz się z urzędem skarbowym. Złóż w odpowiednim terminie złożenie deklaracji podatkowej, w której uwzględniłeś odliczenie straty z lat ubiegłych. Upewnij się, że wszystkie informacje są poprawne i zgodne z rzeczywistością.

Rozlicza ją w wybranych przez siebie dwóch latach podatkowych, z okresu pięciu kolejnych lat podatkowych – w wysokości 50% straty za każdy rok podatkowy, czyli po 2500 zł. Rozliczając pit 2023 (również pit online) pan Iksiński może odliczyć od dochodu odpowiednio 50% starty z roku 2014 (3000 zł) oraz 50% straty z roku 2015 (2000 zł), w sumie 5000 zł. Pozostanie mu do rozliczenia 5000 zł (3000 zl z roku 2013 i 2000 zł z roku 2014). Kwotę tę będzie mógł rozliczyć w całości w następnym roku. Jeżeli nie osiągnie odpowiednio wysokiego dochodu pozwalającego na odliczenie całości pozostałej straty w 2023 roku, będzie miał możliwość odliczania jeszcze przez trzy lata.

Okres odliczania straty – jak długo można rozliczać straty?

Jeśli dochodu z giełdy zagranicznej nie ma, to nie powinno się składać dla niej załącznika PIT/ZG (bo i tak nie byłoby czego tam deklarować). Jedną z najważniejszych zasad odliczania straty z lat ubiegłych jest fakt, iż może ona pomniejszać tylko dochody z tego samego źródła. Jeżeli więc przedsiębiorca uzyskuje przychody również z innych źródeł, np. Tak, jeśli jesteś osobą fizyczną, możesz odliczyć stratę z lat ubiegłych od swojego dochodu osobistego. W tym celu skonsultuj się z profesjonalistą podatkowym i wypełnij odpowiedni formularz PIT. Załóżmy, że zakupiliśmy akcje pewnej spółki na giełdzie i po pewnym czasie ich wartość spadła, co spowodowało stratę.

Oznacza to też, że również stratę z danego źródła rozliczasz wyłącznie w danym źródle. Podatek można obniżyć, uwzględniając także koszty poniesione w danym roku podatkowym w celu uzyskania przychodu. O opłatach związanych z obsługą rachunku inwestycyjnego. Nie ma jednak wymogu, aby przedsiębiorca przyjmował taką kolejność odliczania strat z lat poprzednich. Każdy inny sposób uwzględniający limit roczny 50% kwoty straty oraz pięcioletni okres rozliczeń będzie prawidłowy.

W takiej sytuacji możliwe jest rozliczenie straty z lat ubiegłych nawet wtedy, gdy obecnie rozliczany jest ryczałt. Możliwość rozliczenia strat z lat ubiegłych pozwala obniżyć podatek za rok, w którym osiągnęliśmy wysoki dochód. Jeśli strata nie jest wyższa niż 5 mln złotych, to można ją rozliczyć w całości od razu. Nie ma też znaczenia, w jaki sposób oblicza się podatek.

Czy mogę skorzystać z ulg podatkowych związanych ze stratą z giełdy w kolejnych latach?

Podatek Belki wynosi 19%, a więc obliczone 612 zł pochodzi z kwoty dochodu 2836,57 zł (zyski kapitałowe) + 384,58 zł (część dochodu z dywidend zagranicznych, która nie została opodatkowana u źródła). Chociaż to koniec naszych podstawowych obliczeń to mamy do omówienia jeszcze kilka kwestii, które mogą wpłynąć na podatek od giełdy, który deklarujesz co roku w PIT-38. kilka słów o rynku kryptopulowanym Kwoty, które zobaczysz na powyższym zrzucie ekranu to nasze sumaryczne przychody i koszty z transakcji giełdowych z 2020 roku. Nie uwzględniają one dywidend, do których zaraz wrócimy, ale „dochód” z transakcji na rynkach polskim i zagranicznych przyjął tu już swoją ostateczną formę. Znalazły się przychody i koszty związane jedynie z transakcją na General Electric?

Według obowiązujących przepisów pracodawca musi oddać pracownikom dzień wolny w innym terminie. Niezłożenie PIT-38 i nierozliczenie się z fiskusem grozi mandatem, którego wysokość zależy od minimalnego wynagrodzenia. Najniższy wymiar kary w 2022 roku to około 300 zł, a najwyższy ponad 60 tys. Zbliża się ostateczny termin na złożenie rocznych zeznań podatkowych za 2021 rok. Teoretycznie deadline to 30 kwietnia, ale w praktyce w tym roku ostatnim dniem na rozliczenie się z fiskusem jest 2 maja.

Odliczeń można dokonywać w danym roku w niższym procencie, lub wcale nie dokonać odpisu. Jeśli w okresie pięciu lat podatnik nie rozliczy straty, nie będzie mógł zrobić tego w następnych latach, możliwość odliczenia przepadnie. Odliczenia straty w danym roku można dokonać pod warunkiem wystąpienia w tym czasie dochodu do opodatkowania  z tego samego źródła przychodu, z którego w latach poprzednich (do 5 lat wstecz) została poniesiona strata. W przypadku niskiego dochodu do opodatkowania lub jego braku w określonym roku podatkowym niemożliwe będzie rozliczenie straty w pełnej przysługującej wysokości lub nawet w ogóle nie będzie możliwości rozliczenia straty podatkowej w tym roku. W skrajnym przypadku może się zdarzyć, że w kolejnych pięciu latach nie ma dochodu, wtedy strata podatkowa może nie być w ogóle rozliczona. Może zaistnieć taka sytuacja, że podatnik nie osiągnie i nie wykaże dochodu w ostatecznym rocznym rozliczeniu pit (mimo odliczania straty w trakcie roku), w związku z czym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia.

Join The Discussion


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Compare listings

Compare